SUMMER OFFER -15% ☀️ Πρόσθεσε 2 προϊόντα από ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ & ΜΑΥΡΙΣΜΑ και πάρε αυτόματα την έκπτωση στο καλάθι σου

Δωρεάν μεταφορικά άνω των €25 στην Αττική & άνω των €45 στην υπόλοιπη Ελλάδα

Όροι διαγωνισμού Ecohub x Vegan Life Festival 

‘Subscribe & Win’ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ TOY Ecohub x Vegan Life Festival 2023 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ECOHUB.GR Ε.Ε..» που εδρεύει στην ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 23 ΤΚ:14343,  ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ / ΑΤΤΙΚΗ (στο εξής: «Διοργανώτρια Εταιρεία») διενεργεί προωθητικό  πρόγραμμα – διαγωνισμό (στο εξής: «Διαγωνισμός»). Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει  ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς  κατωτέρω: 

 1. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο  καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερομένου – συμμετέχοντα στο  Διαγωνισμό. 
 2. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου με επίσκεψη του ενδιαφερομένου σε δικτυακό τόπο και συγκεκριμένα στην Ιστοσελίδα της Ecohub.gr, στα Social Media της  Ecohub.gr ή και στο φυσικό χώρο του περιπτέρου της Ecohub και συγκεκριμένα στο  Vegan Life Festival που θα διεξαχθεί στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι από 30  Σεπτεμβρίου έως και 01 Οκτωβρίου 2023. H συμμετοχή στο Διαγωνισμό μέσω  πρόσβασης των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) γίνεται με δικά τους τεχνικά  μέσα. 
 3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την  εξασφάλιση, την υποβοήθηση, το κόστος της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την  παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. 
 4. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρίας. 5. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο  όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Εξαιρούνται οι  εργαζόμενοι, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου βαθμού όλων των εργαζομένων  στη Διοργανώτρια Εταιρεία και στις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες. 
 5. Ο Διαγωνισμός θα διεξάγεται ως εξής: ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να επισκεφτεί την  ιστοσελίδα της Ecohub.gr και να κάνει εγγραφή στο Newsletter της Ecohub,  συμπληρώνοντας ονοματεπώνυμο και διεύθυνση email, συναινώντας με ότι ορίζει η  εγγραφή. 
 6. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τις 30/9/2023 και ώρα 11:00 ως και τις 15/10/2023 και  ώρα 23:59. Τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων θα συγκεντρωθούν και μετά από κλήρωση  που θα πραγματοποιηθεί από την διοργανώτρια εταιρία, θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός  ο οποίος θα κερδίσει μία δωροεπιταγή αξίας 50€, με την μορφή κωδικού κουπονιού, τον  οποίο μπορεί να εφαρμόσει στο καλάθι του πριν ολοκληρώσει μία παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα Ecohub.gr. Ο κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά  και θα εφαρμόσει αυτόματα έκπτωση 50€ στο σύνολο του καλαθιού, ανεξάρτητα από το  μέγεθος του ποσού.  
 1. Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές που έχουν δηλωθεί εντός της διάρκειας του  Διαγωνισμού, όπως αυτός ορίζεται στον όρο 7.
 2. Η ενημέρωση του νικητή θα γίνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) ή  μηνύματος σε κινητό τηλέφωνο από την Διοργανώτρια Εταιρεία την Παρασκευή  23/6/2023. Το δώρο/κωδικός κουπονιού θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος  (email) στην διεύθυνση που έχει καταχωρήσει ο διαγωνιζόμενος κατά την εγγραφή του  στο newsletter της Ecohub. 
 3. Το ονοματεπώνυμο του Νικητή του Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί και στο Instagram της  διοργανώτριας εταιρίας ή και σε άλλο διαδικτυακό μέσω της διοργανώτριας εταιρίας. 11. Στην περίπτωση που κάποιος Νικητής δεν μπορεί να εντοπιστεί ή δεν έχει ανταποκριθεί κατόπιν της σχετικής ειδοποίησής του από τη Διοργανώτρια Εταιρία, εντός της  προθεσμίας, τότε ο Νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του και η Διοργανώτρια Εταιρεία  απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη απέναντί του. 
 1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται σε ζητήματα που αφορούν τη  διεξαγωγή του διαγωνισμού σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και μόνο,  εξαιρούμενης οποιασδήποτε ευθύνης οφείλεται σε ανωτέρα βία. 
 2. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύναται να  τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας,  νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που  βρίσκεται εκτός του ελέγχου τους. 
 3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό  δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά των αυτών για την κάλυψη  τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας κάρπωσης του  διαγωνισμού. 
 4. Με δεδομένο ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία, θα προβεί στο πλαίσιο του παρόντος  Διαγωνισμού σε επεξεργασία προσωπικών στοιχείων των Συμμετεχόντων, αναλαμβάνει  την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία  τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητάς του  σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο Ν. 2472/1997, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για  την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, ενώ μετά το πέρας του  Διαγωνισμού, τα σχετικά αρχεία θα καταστραφούν. Οι Συμμετέχοντες, με την παροχή  των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά  χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και τις κληρώσεις από τη Διοργανώτρια Εταιρεία,  δι’ αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια Εταιρεία είτε  μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια Εταιρεία  κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και  ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες και ο Νικητής ουδεμία αξίωση  διατηρούν κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή  αποζημίωσης δικαιούνται. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997, κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη Διοργανώτρια Εταιρεία την ανασκευή  ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο. Η Διοργανώτρια  Εταιρεία από την πλευρά της δεσμεύεται να κάνει καλόπιστη χρήση των συμμετοχών,  σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη. 
 5. Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα, να διακόψει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό,  οποιοδήποτε μέρος αυτού, ή/και την κλήρωση, να τροποποιήσει τους παρόντες όρους  αυτού και της κλήρωσης, να μεταβάλει το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής του  Διαγωνισμού και της κλήρωσης, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να  αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα με άλλα, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού,  ενημερώνοντας το κοινό με σχετική αναφορά στο Site.
 6. Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο Συμμετέχων  γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς. Οι παρόντες όροι  διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφωνία ή  διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τους παρόντες Όρους και τον Διαγωνισμό, θα  λύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν  προκύψει από το Διαγωνισμό αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.
Please select your product

HELLO YOU!

Join us!